Familiehulp: doelgerichte zorg voor ouderen

Familiehulp: doelgerichte zorg voor ouderen

Familiehulp kiest voor doelgerichte zorg

Familiehulp is er voor iedereen, en dus ook voor onze senioren. Tijdens deze Ouderenweek zetten we hen extra in de kijker. Dankzij onze doelgerichte zorg bieden we oudere klanten een passende ondersteuning op maat van hun concrete behoeften.

De laatste jaren is het thuiszorglandschap ingrijpend veranderd. Door de toenemende vergrijzing is er niet alleen meer nood aan thuiszorg, maar ontstaan ook diverse zorgnoden. “Ouderen kampen vaker met meerdere chronische aandoeningen”, vertelt Els Maselis, manager zorgbeleid bij Familiehulp. “Als thuiszorgorganisatie volstaat het dus niet meer om een uniform zorgaanbod uit te werken. Daarvoor zijn de vragen en noden te verschillend geworden.”

Om die reden kiest Familiehulp voor doelgerichte zorg. “Doelgerichte zorg werkt niet vanuit een bestaand zorgaanbod, maar vertrekt vanuit de wensen van de klant”, aldus Els Maselis. “Samen met de klant en zijn omgeving bekijken we de zorgvragen en de mogelijke oplossingen. We denken samen na wat in hun specifieke situatie nodig is. Vervolgens vertalen we hun vragen en wensen naar concrete zorgdoelen. Tijdens de zorgverlening kunnen we indien nodig die zorgdoelen ook altijd evalueren en bijsturen. Naast een dynamisch proces is doelgerichte zorg een positieve benadering, waarbij het welzijn en de levenskwaliteit van de zorgvrager centraal staat. Want zorg is pas echt goede zorg als de klant dit ook zo ervaart.”

Lokale netwerk en geïntegreerde buurtzorg

Eenmaal de zorgdoelen gekend zijn, bekijkt Familiehulp welke taken haar medewerkers zelf kunnen opnemen. “Maar we zijn niet als enige partij betrokken”, verduidelijkt Els Maselis. “Samen met de klant en zijn mantelzorgers bekijken we wie uit de naaste omgeving de zorgdoelen mee kan realiseren. Dat kan gaan om andere lokale zorgactoren, maar evengoed buren, vrienden of familieleden. Zij zitten mee in het lokale netwerk dat de zorgvrager kan ondersteunen. Deze aanpak past mee in onze visie op geïntegreerde buurtzorg, waarmee we de levenskwaliteit van klanten in hun thuisomgeving verbeteren. Zo kunnen vooral oudere mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen.”