Familiehulp coördineert project ‘Zorg in de Binnentuin’

Familiehulp coördineert project ‘Zorg in de Binnentuin’

Zorg in de Binnentuin garandeert een zorgaanbod voor bewoners van landelijke gebieden

Collega Chantal Vanzieleghem is sinds kort zorgcoach voor de inwoners van Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem. Zij kunnen met al hun zorgvragen voortaan bij Chantal terecht, die in haar functie als zorgcoach helpt zoeken naar de geschikte oplossing of een gepast zorgaanbod uitwerkt.

De functie van zorgcoach past in het project ‘Zorg in de binnentuin’, dat streeft naar een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor bewoners van een landelijk gebied. “We richten ons vooral tot kwetsbare ouderen en gezinnen, personen met een handicap of personen met een psychische kwetsbaarheid”, vertelt Frans Verhegge, regiodirecteur van Familiehulp Ieper. “Voorbeelden van zorgvragen zijn bijvoorbeeld het organiseren van thuiszorg na een ziekenhuisopname, het zoeken naar oppasdienst, het inrichten van busvervoer voor minder mobiele personen of het organiseren van vrijetijdsbesteding voor mindervaliden.”

Familiehulp is trots op zijn rol als promotor van dit project. “Samen met een twintigtal andere zorgpartners uit de Westhoek hebben we de handen in elkaar geslagen om een buurtgerichte zorgverlening op te zetten”, aldus Frans Verhegge. “Daarbij is het de bedoeling om alle bestaande diensten te coördineren en efficiënter te maken. Zo maken we in landelijke gebieden zorg ook beter bereikbaar en toegankelijker voor de mensen die het echt nodig hebben.”