Familiehulp brengt vluchtelingen en medewerkers rond de tafel

Familiehulp brengt vluchtelingen en medewerkers rond de tafel

In de zorg - Uit de zorgen

Tijdens de maand oktober organiseert Familiehulp verschillende ‘Dialoogtafels’, waarop het bewoners van de opvangcentra voor asielzoekers in Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder met eigen medewerkers en klanten laat kennismaken. Deze ontmoetingen kaderen in het project ‘In de zorg – Uit de zorgen’, dat vluchtelingen wil begeleiden naar een job in de zorgsector. De eerste dialoogtafel vindt plaats op donderdag 10 oktober in het opvangcentrum (Fedasil) van Sint-Truiden.

In de zorg – Uit de zorgen: op weg naar een job in de zorgsector

Het project 'In de zorg - Uit de zorgen' van Familiehulp en partners wil vluchtelingen actief ondersteunen op de arbeidsmarkt en hen helpen om een job te vinden in de zorgsector. “Het project vertrekt vanuit twee maatschappelijke uitdagingen: de instroom van vluchtelingen en het tekort aan potentiële werknemers in de zorgsector”, aldus projectleider Esther Verspeet. “We willen die beide factoren aan elkaar koppelen. Onder de vele vluchtelingen bevinden zich hoogstwaarschijnlijk mensen met een zorgopleiding of met ervaring in de zorgsector. Of mensen met interesse voor een job in de zorg. We willen deze mensen actief ondersteunen op de arbeidsmarkt en hen helpen om een job te vinden in de zorgsector. Want nu vinden beide partijen elkaar nog veel te weinig.”

Het project loopt in de Euregio Maas-Rijn en wordt mogelijk gemaakt door de Interregio Maas-Rijn, de provincie Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In Limburg werkt Familiehulp samen met het Limburgs Platform voor vluchtelingen, het Internationaal Comité en het ACV.

Inspirerende Dialoogtafels

In het kader van dit project organiseert Familiehulp Dialoogtafels. “Dit zijn ontmoetingen tussen de bewoners van enkele Limburgse opvangcentra en medewerkers en klanten van onze organisatie”, vertelt Esther Verspeet. “We willen hierbij oog hebben voor elkaars waarden en talenten en doelbewust op zoek gaan naar wat ons bindt. We willen een positief verhaal vertellen en tegelijk op zoek gaan naar concrete oplossingen.”

Met de Dialoogtafels streven we ook naar verbinding. “Zo engageren verschillende van onze medewerkers zich om als ‘meter’ of ‘stagebegeleider’ op te treden bij de opvang van een nieuwe medewerker met een vluchtelingenstatuut “, zegt Esther Verspeet. “Anderen worden bewust ambassadeur van ons project ‘In de zorg – Uit de zorgen’. We bundelen hun ideeën en gaan als organisatie aan de slag om vluchtelingen succesvol tewerk te stellen.”