Familiehulp blijft zorg en ondersteuning bieden tijdens coronacrisis

Familiehulp blijft zorg en ondersteuning bieden tijdens coronacrisis

Familiehulp is er OOK NU voor jou
  • Vooral oudere en kwetsbare mensen hebben nu nood aan gezinszorg en huishoudelijke hulp
  • Familiehulp wil samenwerken met kleinere organisaties in belang van kwetsbare klanten
  • Financiële implicaties: Familiehulp dringt bij overheid aan op compenserende  maatregelen voor verloren uren

Ondanks de coronacrisis gaat Familiehulp door met haar activiteiten in de gezinszorg. De thuiszorgorganisatie wil de komende weken ook volop inzetten op samenwerking tussen zorgactoren om de gepaste thuiszorg te geven aan mensen met Covid-19. Maar tegelijk trekt men aan de alarmbel. “We dringen bij de overheid aan op compenserende maatregelen voor de thuiszorg, anders is het niet houdbaar voor alle diensten.”

Familiehulp kiest voor zorgcontinuïteit

Familiehulp blijft ook tijdens de coronacrisis haar zorg en dienstverlening verderzetten. “We willen er zijn voor de kwetsbare en zwakkere mensen die zeker nu nood hebben aan gezinszorg en huishoudelijke hulp”, vertelt algemeen directeur Ann Demeulemeester. “We kiezen resoluut voor zorgcontinuïteit, want we willen onze klanten nu niet in de steek laten. We kunnen zelfs snel opstarten bij mensen die dringend nood hebben aan zorg en ondersteuning. We kunnen ook de noodzakelijke zorg bieden aan klanten die (vermoedelijk) besmet zijn en in thuisquarantaine zitten. Uiteraard nemen we daarbij strikte preventiemaatregelen.”

Financiële implicaties en samenwerking

Deze beslissing heeft wel vergaande financiële implicaties voor Familiehulp, ook omdat verschillende minder kwetsbare klanten de dienstverlening tijdelijk stopzetten. “Daarom dringen we bij de overheid aan op compenserende maatregelen voor de verloren uren in de thuiszorg”, zegt Ann Demeulemeester. “Zeker nu we merken dat enkele gesubsidieerde diensten voor gezinszorg er om financiële redenen niet meer in slagen om zorgcontinuïteit aan te bieden. Want dat is allerminst een ideale situatie, zeker de komende weken niet! Bovendien verwachten we dat de gezinszorg extra zal belast worden door coronapatiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Als we ons gezondheidssysteem draaiende willen houden, wordt het cruciaal om mensen thuis te kunnen verzorgen.”

Familiehulp wil daarom andere  diensten en zorgvoorzieningen de hand reiken. “We willen met hen bekijken hoe we kunnen samenwerken in het belang van coronapatiënten en van kwetsbare en zwakkere mensen”, gaat Ann Demeulemeester verder. “Als diensten  gezinszorg kunnen we samen met de thuisverpleging ploegen vormen om de Covid-19 patiënten thuiszorg te bieden: de genaamde cohortezorg.”

Tegelijk houdt Familiehulp zich ter beschikking van andere zorginstellingen om mee ondersteuning te bieden in bijvoorbeeld woonzorgcentra of schakelzorgcentra. “We moeten ook samenwerken om mensen op te sporen die in deze crisistijden onder de radar blijven en niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben”, besluit Ann Demeulemeester.