Familiehulp blijft inzetten op gerichte zorg bij dementie

Familiehulp blijft inzetten op gerichte zorg bij dementie

Familiehulp werkt aan kookboek voor mensen met dementie

Het aantal mensen met dementie in Vlaanderen blijft stijgen. Als thuiszorgorganisatie wil Familiehulp blijven tegemoet komen aan de toenemende zorgvragen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Niet alleen vandaag op de Werelddag Dementie, maar elke dag van het jaar. Dit gebeurt onder andere via opleidingen, referentiewerking en initiatieven voor mensen met jongdementie.

Steeds meer klanten met dementie

Momenteel hebben ongeveer 141.000 mensen in Vlaanderen en het Brusselse Gewest dementie. Enkele duizenden van hen kampen met jongdementie, waarbij de eerste symptomen van dementie reeds voor de leeftijd van 65 jaar de kop opsteken. Door de vergrijzing verwacht men dat deze cijfers de komende jaren verder zullen stijgen.

“Als thuiszorgorganisatie ziet Familiehulp de laatste jaren het aantal klanten met dementie toenemen”, zegt algemeen directeur Ann Demeulemeester. “Dat is ook logisch, gezien de stijging over de hele bevolking. Bovendien woont 70% van de mensen met dementie of jongdementie nog thuis.”

Familiehulp: al jaren sterk in referentiewerking dementie

Mensen met dementie worden meestal ondersteund door mantelzorgers. “Maar dat is niet genoeg”, aldus Ann Demeulemeester. “Deze mensen hebben vaak gerichte zorg nodig van professionele verzorgenden. Bovendien raken mantelzorgers zelf onder druk door andere sociale verplichtingen of door het feit dat ze zelf minder mobiel worden of met gezondheidsproblemen kampen.”

Familiehulp heeft daarom de laatste jaren de nodige kennis en ervaring rond dementie opgebouwd. “Zo beschikt onze organisatie over een referentiewerking dementie”, vertelt Ann Demeulemeester. “Concreet krijgen onze verzorgenden, huishoudhulpen, oppassers en maatschappelijk werkers extra opleidingen en supervisie rond dementie. Die opleidingen breiden we nog altijd uit. Zo loopt er een nieuwe opleiding in regio Zuid-Oost-Vlaanderen en start er volgend jaar ook één in regio Sint-Niklaas.”

Momenteel telt Familiehulp 491 verzorgenden en huishoudhulpen met een attest dementiekundige basiszorgverlener. Dankzij hun expertise kunnen zij gerichte zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Vergeet de mensen met jongdementie niet

Bij Familiehulp bedraagt de gemiddelde leeftijd van klanten met dementie 82 jaar. Niettemin zijn er ook klanten die jongdementie hebben. Er is sprake van jongdementie als de eerste symptomen van dementie reeds voor de leeftijd van 65 jaar de kop opsteken.

“We merken dat mensen met jongdementie minder gemakkelijk de weg vinden naar de thuiszorg”, zegt Ann Demeulemeester. “Al lijkt die trend nu stilaan te keren en dat verheugt ons. Mede dankzij initiatieven als ons Ontmoetingshuis in Genk – waar mensen met jongdementie samen met lotgenoten een leuke en zinvolle dag kunnen doorbrengen – krijgt jongdementie ook meer aandacht. We verlenen een afgestemde en maximaal belevingsgerichte zorg, waarbij we altijd rekening houden met de gevoelens, mogelijkheden, wensen en noden van onze klanten."

Smakelijk (verg)eten

En we werken aan nog andere initiatieven. Zo hebben we deze zomer de eerste zaadjes geplant voor een toekomstig kookboek ‘Smakelijk (verg)eten’. "Met dit kook- en doeboek willen we mensen met dementie houvast en herkenning bezorgen bij het samen bereiden van maaltijden", vertelt Ann Demeulemeester. "Via eenvoudige communicatie en visualisering en een modulaire opbouw zorgt het boek voor verbinding tussen de gebruiker, zijn omgeving en zorgverleners. Het basisidee voor dit boek viel alleszins in de smaak bij de jury van ‘Zorgvinding 2022’. Het vormt voor ons een mooie basis om ons concept verder uit te werken."