Familiehulp blijft Coronavirus opvolgen

Familiehulp blijft Coronavirus opvolgen

corano

Het Coronavirus blijft beroeren. Familiehulp volgt de ontwikkelingen op in nauw overleg met haar interne preventiedienst, haar externe preventiedienst IDEWE en met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Onze klanten kunnen blijven rekenen op onze kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

Onze medewerkers passen consequent een goede hand-, hoest- en nieshygiëne toe. Wij vragen sowieso aan onze klanten om altijd keukenrol en vloeibare handzeep met pomp te voorzien. Wij volgen ook het huidige advies om handen geven te vermijden.

Onze medewerkers zijn extra alert voor de klanten en voor zichzelf. Wie ziektesymptomen vertoont, contacteert een arts. Elk vermoeden van besmetting wordt gesignaleerd aan onze interne preventiedienst. Wij bieden gerichte ondersteuning in specifieke situaties.

Aan al onze medewerkers vragen wij om het negatief reisadvies naar risicogebieden op te volgen, om zichzelf en anderen te beschermen.

Wanneer de situatie verandert, zal Familiehulp in overleg met de bevoegde instanties haar maatregelen bijsturen en hierover communiceren.

Voor meer informatie kan je terecht op www.info-coronavirus.be Je kan ook bellen naar het federaal callcenter op  0800 14 689