“Er is vaker nood aan psychosociale ondersteuning”

“Er is vaker nood aan psychosociale ondersteuning”

Referentiewerking Familiehulp

Via de referentiewerking psychische kwetsbaarheid krijgen verzorgenden en huishoudhulpen van Familiehulp opleidingen rond het verlenen van zorg en ondersteuning aan klanten met psychische problemen. Zo kunnen we als thuiszorgorganisatie gericht inspelen op de toenemende complexere zorgnoden en zorgsituaties. Sonja, Evy, Belinda en Ilse zijn verzorgenden uit regio Hasselt en tevens referentiemedewerker psychische kwetsbaarheid.

Waarom kozen jullie voor de referentiewerking psychische kwetsbaarheid?

Sonja: Het psychische heeft mij altijd geïnteresseerd. Zeker na de zelfmoord van mijn beste vriendin wou ik er meer over te weten komen.

Evy: Ik had enkele gezinnen met psychische problemen als klant, dus het leek me erg handig om meer informatie en kennis te verkrijgen.

Ilse: De thuissituaties zijn nu eenmaal erg veranderd. Door de afbouw van het aantal bedden binnen de psychiatrie zien we in de thuiszorg meer klanten met psychische problemen. Het gaat dan vaak om mensen met verslavingen of vluchtelingen die trauma’s opliepen. Die mensen hebben vaak andere noden dan ons meer traditionele en oudere klantenbestand. En die kennis ontbrak in onze basisopleidingen. Via de referentiewerking en de supervisies (extra opleidingen) kunnen we die klanten nu beter begrijpen.

Evy: Dankzij de kennis van onze referentiewerking kan ik nu beter met zulke klantensituaties omgaan en deze mensen gerichter ondersteunen. Binnen mijn zorgteam ben ik ook het aanspreekpunt voor de andere collega’s. Zij kunnen met hun vragen altijd bij mij terecht.

Heeft corona ook een rol gespeeld in de toename van het aantal klanten met een psychische kwetsbaarheid?

Belinda: Bij jongere mensen of mensen met een verslavingsproblematiek alleszins minder. Maar bij oudere mensen wel. Je merkt veel eenzaamheid en angst. Voor veel klanten vormen wij vaak hun enige sociale contact van de dag. Ze zien hun kinderen of familie veel minder als vroeger. Dat zijn soms schrijnende toestanden.

Is de referentiewerking een meerwaarde voor de dienstverlening van Familiehulp?

Ilse: Zonder enige twijfel. Zo krijgen we bijvoorbeeld de laatste jaren vaak telefoons van Kind en Gezin met de vraag om gezinnen met aanwezige psychische problemen mee te ondersteunen. Dat gebeurde vroeger bijna nooit.

Sonja: We hadden toen de reputatie alleen bij ouderen te koken of te poetsen. Maar dat beeld is mede dankzij onze referentiewerking al lang achterhaald.

Evy: Door onze kennis rond psychische kwetsbaarheid verlenen we niet alleen gerichte zorg en ondersteuning, maar kunnen we ook sneller bepaalde signalen herkennen zoals eenzaamheid, depressie, verdriet, rouw of angst.

Belinda: Daardoor ontwikkel je ook een sterkere vertrouwensband met je klant. Ze voelen dat we meer betrokken zijn of actief met hen meeleven. In ruil krijg je ook veel meer dankbaarheid terug.