De Speelboom verhuist naar nieuwe locatie in Beringen-Mijn

De Speelboom verhuist naar nieuwe locatie in Beringen-Mijn

Een nieuwe locatie voor De Speelboom Beringen-Mijn

Familiehulp heeft de locatie van haar kinderdagverblijf De Speelboom in de wijk Kolmen ingeruild voor een nieuwe stek op de campus Regina Mundi in de Tuinwijk Beringen-Mijn. Daar is ruimte voor 18 kinderen. De tweede locatie van De Speelboom in Beringen - aan de Havenlaan met ook daar ruimte voor 18 kinderen - blijft behouden. Het is de bedoeling om beide kinderdagverblijven tegen eind 2022 in eenzelfde gebouw onder te brengen.

“We zijn erg blij met onze nieuwe locatie”, vertelt verantwoordelijke Mieke Scheelen. “De lokalen van Regina Mundi vormen ook de uitvalsbasis voor IN-Zetje, een ontmoetingsruimte voor gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast vind je er basisschool De Horizon en De Boomhut, een buitenschoolse kinderopvang voor kinderen met specifieke zorgen. Omdat we met De Speelboom bijzondere aandacht schenken aan kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een zorgbehoefte is ook de aanwezigheid van het OCMW-vormingscentrum, plaatselijke interculturele verenigingen, het stedelijke Jeugdwelzijnswerk en buurtopwerk RIMO een meerwaarde.”

De Speelboom: kinderopvang in een warme en liefdevolle sfeer

De Speelboom biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. “Iedereen is welkom bij ons”, zegt Mieke Scheelen. “Als kinderdagverblijf hechten we ook veel belang aan onze sociale functie. Zo hebben we bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een zorgbehoefte. We bieden hen alle leerkansen op hun eigen tempo, midden in een uitdagende omgeving met een rijke taalbeleving.”

De Speelboom Beringen werkt mee aan het KOALA-project

De aandacht voor kinderen uit kwetsbare of kansarme gezinnen blijkt ook uit de deelname van De Speelboom aan het KOALA-project. “Dit project wil ouders en kinderen in kansarmoede de mogelijkheid geven om zich te ontplooien en de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken”, legt Mieke Scheelen uit.

“Concreet reserveren wij een bepaald percentage van onze opvangplaatsen voor kinderen in kansarmoede. Dankzij kinderopvang krijgen ouders meer tijd om een opleiding te volgen, werk te zoeken of een job aan te nemen. Hun baby’s en peuters leren ondertussen in de Speelboom hun taal ontwikkelen, maken kennis met structuur en prikkelen hun hersenen en motoriek. We organiseren ook diverse kind- ouderactiviteiten en ontmoetingsmomenten om mensen te helpen een netwerk uit te bouwen. En indien nodig, openen we vroeger of sluiten we later de deuren om mensen die in shiften werken de kans te geven hun kind naar de opvang te brengen. In bepaalde noodsituaties voorzien we ook dringende opvang.”

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Mieke Scheelen, verantwoordelijke kinderdagverblijven De Speelboom Beringen (0473/53.22.43 of mieke.scheelen@familiehulp.be). Geïnteresseerde ouders kunnen De Speelboom ook contacteren via speelboom.beringen@familiehulp.be.