De gezinszorg verdient beter

De gezinszorg verdient beter

Ann Demeulemeester

De gezinszorg verdient beter, stelt onze algemeen directeur Ann Demeulemeester. Directe aanleiding is een ongelukkige uitspraak over de gezinszorg door een thuisverpleegkundige in de Panoreportage van 2 april 2020. Maar het gaat over meer.

Ann Demeulemeester: “Ik begrijp dat het moeilijk is om in de media recht te doen aan àlle zorgverleners. Maar mijn hart bloedt als in een programma als Pano gesteld wordt ‘dat de gezinszorg niet meer langs komt’. Hiermee worden 25.000 verzorgenden en huishoudhulpen, die ook nu in deze moeilijke omstandigheden thuiszorg verlenen, gewoonweg genegeerd. Ik ben teleurgesteld, maar vooral voor onze medewerkers valt dit zwaar. Ze zijn hier terecht boos om.

De sector gezinszorg staat 7 dagen op 7 en – letterlijk - dag en nacht paraat voor honderdduizenden kwetsbare mensen. Medewerkers in de gezinszorg zorgen voor honderden mensen met Covid-19 of met een vermoeden van besmetting. Zo verlagen zij mee de druk op de thuisverpleegkunde en de ziekenhuizen.

Familiehulp biedt deze quarantainezorg momenteel aan 120 patiënten. Dat aantal neemt elke dag toe. Onze medewerkers hebben dit nooit eerder gedaan. We hebben zelf grote inspanningen geleverd om hen het juiste beschermingsmateriaal te geven, om hen goed op te leiden en we staan hen permanent bij in hun delicate taak. In elke provincie zijn preventiecellen van Familiehulp 7 dagen op 7 bereikbaar om onze medewerkers te adviseren.

Werken in dergelijke onzekere omstandigheden betekent een grote belasting voor veel medewerkers. De schrik voor besmetting zit er in, maar vooral ook de schrik om onze kwetsbare klanten te besmetten. Onze medewerkers hebben een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Sinds de start van de coronacrisis voeren wij onze campagne ‘Familiehulp, we zijn er OOK NU voor jou.’ Het wordt hoog tijd dat dit doordringt. Onze medewerkers en onze klanten hebben deze aandacht hard nodig om de moed erin te houden. Dus voor wie het nog niet gehoord had: Familiehulp en de gezinszorg zijn er meer dan ooit voor jou. Onze medewerkers laten niemand in de steek, ook nu niet. Daarom zijn ze goud waard. Negeer hun stille zorg en aanwezigheid niet langer."