Coronavirus: een stand van zaken bij Familiehulp

Coronavirus: een stand van zaken bij Familiehulp

Coronavirus update Familiehulp

Momenteel is fase 2b van het Corona-noodplan van kracht en vaardigt de overheid bijkomende richtlijnen uit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Familiehulp volgt dit alles nauwgezet op.

We benadrukken dat het strikt toepassen van een goede hand-, hoest- en nieshygiëne dé belangrijkste preventiemaatregel is. Onze medewerkers zijn extra alert voor onze klanten en voor zichzelf. Wie ziek is, neemt contact op met de dokter.

Familiehulp beschikt ook over een plan van aanpak als we op de werkvloer geconfronteerd worden met (een vermoeden van) besmetting. Onze klanten kunnen uiteraard op onze kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning blijven rekenen.

Wij zijn er ons van bewust dat de maatregelen in deze fase zeer snel kunnen wijzigen. Wanneer de situatie verandert, sturen wij onze richtlijnen bij waar nodig en communiceren we hierover.