Klachtformulier zorgverlening

Klachtformulier zorgverlening

Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Ondanks hun inspanningen kan het toch gebeuren dat iets niet verloopt zoals je verwacht.
 
Heb je een vraag, suggestie of klacht? Bespreek dit in de eerste plaats met de betrokken medewerker. Dat is meestal de kortste weg naar informatie of een oplossing. Voel je je nadien toch onvoldoende gehoord? Neem dan contact op met het regiokantoor of het kinderdagverblijf.
 
Leidt dit niet tot een oplossing of kan je door omstandigheden niet terecht bij de zorgverleners, het  regiokantoor of het kinderdagverblijf, kan je met jouw klachten terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst neemt zelf geen standpunt in, maar heeft een louter bemiddelende opdracht. Meer informatie vind je in het huishoudelijk reglement.
 
Je kan onze ombudsdienst telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800 111 58 (op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 12.30u).
Een brief stuur je naar:
Familiehulp – ombudsdienst
Hélène Dutrieuxlaan 10/001
9051 Gent

 
Je kan ook het onderstaande klachtenformulier invullen.

Gegevens cliënt
Vul deze gegevens in als je een vraag stelt in naam van een cliënt
Straat, huisnummer, postcode en gemeente
Omschrijving van de klacht

Als je niet tevreden bent na de tussenkomst van de ombudsdienst, kan je de overheid contacteren:

Departement Zorg, Afdeling Woonzorg, Team Thuiszorg
Postadres: 
Koning Albert II-laan 15 bus 497, 1210 Brussel
Telefoonnummer: 02 553 35 09 
E-mailadres: thuiszorg@vlaanderen.be