Goed Wonen kiest voor duurzaamheid

Goed Wonen kiest voor duurzaamheid

In het atelier van Zottegem geeft Nico opleiding aan Agmad rond het plaatsen en onderhouden van ventilatiesystemen. Via het tewerkstellen van doorstromers vervult Goed Wonen ook een bijzondere sociale rol.

“Medewerkers als Agmad kunnen als doorstromer een opleiding volgen bij Goed Wonen”, vertelt technisch werfleider Nico Van Vaerenbergh. “Zij kunnen via VDAB bij ons terecht voor een periode van maximum 5 jaar. Daarna is het de bedoeling dat zij opnieuw in het reguliere arbeidscircuit aan de slag gaan.”

Die sociale rol sluit perfect aan bij de missie en visie van Goed Wonen. “We zijn een onderneming van de lokale diensteneconomie”, legt Nico uit. “We ondersteunen 65-plussers, mensen met een zorgbehoefte en financieel kwetsbare mensen bij het aanpassen van hun woning. Zo kunnen zij energie besparen en langer in hun vertrouwde huis blijven wonen.”

Als organisatie kiest Familiehulp bewust voor duurzaamheid en een ecologische impact op langere termijn. “Met Goed Wonen passen we deze strategie dagelijks in de praktijk toe”, aldus Nico Van Vaerenbergh. “We focussen op veilig, duurzaam en levenslang wonen. Onze activiteiten omvatten energiescans, isolatiewerken en andere duurzame maatregelen, zoals waterscans, consumptie- en sorteerscans en het verbeteren van luchtkwaliteit in woningen. Daarnaast voeren we woningaanpassingen en herstellingswerken uit en geven we advies rond woonkwaliteit.”

Goed Wonen helpt mensen via sorteerscans afval recycleren

De voorbije twee jaar namen collega’s van Goed Wonen deel aan een Limburgs project rond sorteerscans. “Concreet gingen we bij mensen langs om hen te ondersteunen bij het recycleren van hun afval”, vertelt Ludo Dirkx, technisch werfleider bij Goed Wonen Limburg. “We toonden hen bijvoorbeeld wat bij PMD of GFT hoorde, en wat bij restafval. Vaak hadden mensen vragen of wisten ze niet altijd wat ze moesten doen. Dan zetten wij hen via een sorteerscan op weg door samen correct te sorteren. Of we gaven praktische tips en advies. Zo wezen we mensen met een beperkt inkomen op het nut van kraantjeswater. Op die manier spaarden ze soms tot 100 euro uit aan flessenwater.”

Goed Wonen voert sorteerscans uit

Opening nieuwe ateliers in Zele en Zottegem

Familiehulp Goed Wonen opende in 2019 twee nieuwe ateliers: een in Zele en een in Zottegem (aan de Industrielaan 16). “In Zottegem combineerden we de officiële opening van ons nieuwe atelier met het jubileum van onze tienjarige aanwezigheid in Zuid-Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen”, vertelt coördinator Robbe Roseleth. “In deze regio beschikten we over ateliers in Schorisse en Mere. Beide locaties zijn nu verdwenen na de verhuis van onze mensen naar het nieuwe atelier in Zottegem.”