FAQ

FAQ

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?

We streven ernaar om steeds een vaste huishoudhulp te sturen. Door onverwachte omstandigheden kan dit wel eens mislopen. Dan zoeken we samen met u naar een gepaste oplossing voor een nieuwe vaste hulp.


Terug omhoog

 

Moet ik zelf voor poetsmateriaal zorgen?

We verwachten dat u voor het nodige materiaal zorgt conform onze materiaallijst. U kan onze lijst hier vinden. We raden u aan deze lijst samen met onze huishoudhulp te overlopen op de eerste dienstverlening, en dan pas over te gaan tot eventuele extra aankopen.


Terug omhoog

 

Hoe betaal ik voor mijn huishoudhulp?

Bij Familiehulp dienstencheques kan je met elektronische of papieren dienstencheques betalen. Wij raden de elektronische dienstencheques sterk aan omwille van het gebruiksgemak. Ze worden met je telefoontoestel of via een app op de smartphone van je huishoudhulp doorgegeven. Bekijk in dit filmpje de voordelen van elektronische dienstencheques.

Papieren dienstencheques komen per post toe. Je geeft per gepresteerd uur een ondertekende cheque met ingevulde prestatiedatum aan je huishoudhulp. Voor een blok van 4 uur zijn dit 4 dienstencheques. We verwachten dat u de cheques klaarlegt bij het begin van de hulpverlening.

 • Een dienstencheque kost € 9 (voor de eerste 400, € 10 voor de laatste 100). Elke gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen.
  • In het Vlaamse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 6,30 voor de eerste 155 dienstencheques. Voor de overige 345 dienstencheques betaalt u zelf het volledige bedrag.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 7,65 voor de eerste 155 dienstencheques. Voor de overige 345 dienstencheques betaalt u zelf het volledige bedrag.
  • In het Waalse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 8,10 voor de eerste 155 dienstencheques. Voor de overige 345 dienstencheques betaalt u zelf het volledige bedrag.


Terug omhoog

 

Is mijn huishoudhulp verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Uw huishoudhulp is verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (schade). U moet hiervoor geen extra kosten betalen.


Terug omhoog

 

Ben ik als klant verzekerd voor materiële schade?

Ja, in geval van materiële schade veroorzaakt door uw huishoudhulp, neemt u binnen de twee werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden contact op met de klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). Familiehulp vergoedt geen laattijdige schademeldingen. Onze administratie zal bij de verzekeringsmaatschappij (DVV) aangifte doen en u vervolgens per brief hiervan op de hoogte stellen. DVV zal u op de hoogte brengen over de beslissing inzake het dossier en bij aanvaarding overgaan tot uitbetaling. Er is bij elk schadegeval sprake van een franchise. In geval van vragen kan u zich richten tot de verzekeringsmaatschappij.


Terug omhoog

 

Wat gebeurt er wanneer mijn huishoudhulp afwezig is?

 • Geplande afwezigheden: Bij geplande afwezigheden (bijvoorbeeld verlof, vorming,...) van uw huishoudhulp brengt hij/zij u minstens 1 week op voorhand op de hoogte. U kan dan op de klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) navragen of er eventueel vervanging mogelijk is.
 • Ongeplande afwezigheden: Bij ongeplande afwezigheden (ziekte, familiaal verlof,...) van uw huishoudhulp brengt de klantendienst u zo snel mogelijk op de hoogte. Ook in dit geval kan u op de klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) navragen of vervanging mogelijk is.
 • Betaalde feestdagen: Op de betaalde feestdagen en de vervangende feestdagen is er geen dienstverlening. De vervangende feestdag voor 2017 is dinsdag 26 december. Voor 2018 vallen de vervangende feestdagen op vrijdag 11 mei en maandag 24 december.  


Terug omhoog

 

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

 • 1ste poetsbeurt: Wanneer de huishoudhulp de eerste keer komt, vragen we dat u in de mate van het mogelijke aanwezig bent. Zo kan u uw verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven in uw huis. Tevens kan dan bekeken worden of u over het nodige materiaal beschikt.
 • Verdere hulpverlening: Bij de verdere dienstverlening is uw aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze huishoudhulpen kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan u de huishoudhulp een sleutel van uw woning overhandigen. Om dit administratief in orde te brengen, kan u hier een formulier downloaden en ondertekenen.


Terug omhoog

 

Mijn huishoudhulp moet een keer niet komen. Wat doe ik dan?

Wanneer u de dienstverlening 2 weken of langer wenst te annuleren, dan vragen wij om de klantendienst 4 weken vooraf te verwittigen. Voor afwezigheden minder dan 2 weken, volstaat het om de klantendienst hier 1 week op voorhand van op de hoogte te brengen. In geval van onvoorziene situaties, vragen wij om de klantendienst zo snel mogelijk te contacteren (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be).


Terug omhoog

 

Komt jullie dienst persoonlijk langs om de dienstverlening nog beter af te stemmen?

Al onze medewerkers worden persoonlijk begeleid door een coach dienstencheques. Hij/zij komt langs op de werkvloer (mogelijks dus ook bij u thuis) om onze medewerkers gericht op te volgen en de samenwerking tussen onze dienst en u als klant zo mogelijk nog te verbeteren. Indien de coach dienstencheques bij u op de werkvloer langskomt, zal hij/zij u hiervan steeds op voorhand telefonisch verwittigen. U kan er als klant voor kiezen om het bezoek te verplaatsen naar een later tijdstip dat u beter schikt. U kan maar hoeft hiervoor zeker niet thuis te blijven. Indien u een bepaalde vraag of bemerking heeft, kan u daarnaast via onze klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) ook steeds een dergelijk klantenbezoek aanvragen. Op deze manier werken wij dagdagelijks aan de kwaliteit van onze samenwerking.


Terug omhoog

 

Heeft mijn huishoudhulp recht op een pauze?

Per blok van 4 uur heeft uw huishoudhulp recht op 15 minuten betaalde pauze. Indien de huishoudhulp 4 uur bij u werkt, kan hij/zij bij u de eigen lunch gebruiken.


Terug omhoog

 

Mogen de huishoudhulpen telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren?

Onze huishoudhulpen mogen geen privégesprekken voeren tijdens de werkuren.


Terug omhoog

 

Rookt mijn huishoudhulp?

Onze huishoudhulpen roken niet tijdens de werkuren (wel in de pauzes, maar niet in uw woning zo u dit niet wenst).


Terug omhoog

 

Mag mijn huishoudhulp geschenken aanvaarden?

De huishoudhulp mag geen geschenken noch giften aanvaarden.


Terug omhoog

 

Ben ik zelfstandige en pas mama?

Bent u mama geworden en werkt u als zelfstandige? Dan kan u genieten van 105 uur moederschapshulp, zodra u uw professionele activiteiten hebt hervat. De moederschapshulp betaalt u met 105 dienstencheques, die u krijgt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) waarbij u aangesloten bent. Met die dienstencheques kan u onze dienstverlening betalen.


Terug omhoog

 

Wat indien ik niet tevreden ben over mijn huishoudhulp?

Indien u niet tevreden bent over uw huishoudhulp, kan u dit steeds melden bij de klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). De coach dienstencheques van uw huishoudhulp zal uw opmerkingen verder opvolgen. U kan hier ook uw klacht formuleren. We nemen dan contact met u voor de verdere afhandeling.


Terug omhoog

 

Op welke tijdstippen mag ik de huishoudhulp verwachten?

Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag tussen 7u30 en 17u.


Terug omhoog

 

Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik bij Familiehulp dienstencheques minimaal verkrijgen?

Het minimaal aantal uren hulp is 4u om de 14 dagen.


Terug omhoog

 

Kan ik een huishoudhulp weigeren?

Indien u na een dienstverlening niet tevreden bent over de kwaliteit van het geleverde werk, kan u bij onze klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) terecht om dit te melden. Wij gaan dan eventueel voor u op zoek om u zo spoedig mogelijk iemand anders te sturen. Familiehulp dienstencheques kiest echter voor diversiteit. Dit betekent dat wij van u als klant verwachten dat al onze medewerkers bij u de kans krijgen beoordeeld te worden op hun geleverde prestaties, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, e.d.


Terug omhoog

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de klantendienst (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) of op de website van Sodexo.


Terug omhoog

 

Kan ik overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques (of omgekeerd)?

Bekijk in dit filmpje hoe u eenvoudig kan overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques, of ga als volgt te werk:

 • Surf naar de beveiligde website van Sodexo (van uw regio):
 • Voer uw login en paswoord in.
 • Klik op de rubriek 'Persoonsgegevens', links bovenaan op de homepagina.
 • Klik op 'De gegevens wijzigen'.
 • Onder de rubriek 'Veranderen van betaalmiddel', kiest u voor elektronisch.
 • Kijk het telefoonnummer na. Dit is immers het nummer waarmee de huishoudhulp de gepresteerde uren zal inbellen. Het nummer moet zeker ingevuld zijn.
 • Klik op 'Opslaan'.
 • De verwerking duurt een dag. U zal dus vanaf de volgende dag, bij de betaling van een nieuwe hoeveelheid dienstencheques, over elektronische dienstencheques in uw portefeuille beschikken.

 

U kan het type dienstencheques (elektronisch of papier) ook wijzigen door te bellen naar Sodexo:

 • in het Vlaams Gewest: 02/401 31 30
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02/401 31 60
 • in het Waals Gewest: 02/401 31 70


Terug omhoog