FAQ

FAQ

Krijg ik steeds dezelfde huishoudhulp?

We streven ernaar om steeds een vaste huishoudhulp te sturen. Door onverwachte omstandigheden kan dit wel eens mislopen. Dan zoeken we samen met jou naar een gepaste oplossing voor een nieuwe vaste hulp.


Terug omhoog

 

Moet ik zelf voor poetsmateriaal zorgen?

We verwachten dat je voor het nodige materiaal zorgt conform onze materiaallijst. Je kan onze lijst hier vinden. We raden je aan deze lijst samen met onze huishoudhulp te overlopen tijdens de eerste dienstverlening en dan pas over te gaan tot eventuele extra aankopen.


Terug omhoog

 

Hoe betaal ik voor mijn huishoudhulp?

Bij Familiehulp dienstencheques kan je met elektronische of papieren dienstencheques betalen. De meest gebruiksvriendelijke keuze zijn de elektronische dienstencheques. Geen administratie meer voor jou en je huishoudhulp, je hoeft zelf na de dienstverlening niets meer te doen. Wij geven de prestatie door aan Sodexo. Lees hier alle voordelen.

Papieren dienstencheques komen per post toe. Je geeft per gepresteerd uur een ondertekende cheque met ingevulde prestatiedatum aan je huishoudhulp. Voor een blok van 4 uur zijn dit 4 dienstencheques. We verwachten dat je de cheques klaarlegt bij het begin van de hulpverlening.

 • Een dienstencheque kost € 9 (voor de eerste 400, € 10 voor de laatste 100). Elke gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen.
  • In het Vlaamse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 7,20 voor de eerste 169 dienstencheques. Voor de overige 331 dienstencheques betaal je zelf het volledige bedrag.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 7,65 voor de eerste 163 dienstencheques. Voor de overige 337 dienstencheques betaal je zelf het volledige bedrag.
  • In het Waalse Gewest bedraagt de kostprijs na fiscale aftrek € 8,10 voor de eerste 150 dienstencheques. Voor de overige 350 dienstencheques betaalt u zelf het volledige bedrag.


Terug omhoog

 

Is mijn huishoudhulp verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Je huishoudhulp is verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (schade). Je moet hiervoor geen extra kosten betalen.


Terug omhoog

 

Ben ik als klant verzekerd voor materiële schade?

Ja, in geval van materiële schade veroorzaakt door je huishoudhulp, neem je binnen de twee werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden contact met ons op (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). Familiehulp vergoedt geen laattijdige schademeldingen. Onze administratie zal bij de verzekeringsmaatschappij (DVV) aangifte doen en je vervolgens per brief hiervan op de hoogte stellen. DVV zal je op de hoogte brengen over de beslissing inzake het dossier en bij aanvaarding overgaan tot uitbetaling. Er is bij elk schadegeval sprake van een franchise. In geval van vragen kan je je richten tot de verzekeringsmaatschappij.


Terug omhoog

 

Wat gebeurt er wanneer mijn huishoudhulp afwezig is?

 • Geplande afwezigheden (bv. verlof, vorming ...) van je huishoudhulp: je huishoudhulp brengt je minstens 1 week op voorhand op de hoogte. Je kan ons contacteren (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be) en navragen of er vervanging mogelijk is.
 • Ongeplande afwezigheden (ziekte, familiaal verlof,...) van je huishoudhulp: we brengen je zo snel mogelijk op de hoogte. Ook in dit geval kan je ons contacteren en navragen of vervanging mogelijk is.
 • Betaalde en vervangende feestdagen: op deze dagen bieden we geen dienstverlening. De vervangende feestdagen voor 2023 zijn:
  • maandag 2 januari
  • dinsdag 26 december


Terug omhoog

 

Moet ik thuis zijn als mijn huishoudhulp komt?

 • Eerste dienstverlening: Wanneer de huishoudhulp de eerste keer komt, vragen we dat je in de mate van het mogelijke aanwezig bent. Zo kan je jouw verwachtingen duidelijk maken en een korte rondleiding geven in jouw huis. Tevens kan dan bekeken worden of je over het nodige materiaal beschikt.
 • Verdere dienstverlening: Bij de verdere dienstverlening is je aanwezigheid niet noodzakelijk. Onze huishoudhulpen kunnen zelfstandig werken. Indien nodig kan je de huishoudhulp een sleutel van je woning overhandigen. Om dit administratief in orde te brengen, kan je hier een formulier downloaden en ondertekenen.


Terug omhoog

 

Mijn huishoudhulp moet een keer niet komen. Wat doe ik dan?

 • Wanneer je de dienstverlening 2 weken of langer wenst te annuleren, dan vragen we om ons minstens 4 weken vooraf te verwittigen (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). 
 • Voor afwezigheden van minder dan 2 weken, volstaat het om ons 1 week op voorhand op de hoogte te brengen. 
 • In geval van onvoorziene situaties, vragen wij om ons zo snel mogelijk te contacteren.


Terug omhoog

 

Komt jullie dienst persoonlijk langs om de dienstverlening nog beter af te stemmen?

Al onze medewerkers worden persoonlijk begeleid door een coach dienstencheques. Hij/zij komt langs op de werkvloer (mogelijks dus ook bij jou thuis) om onze medewerkers gericht op te volgen en de samenwerking tussen onze dienst en jou als klant zo mogelijk nog te verbeteren. Indien de coach dienstencheques bij jou op de werkvloer langskomt, zal hij/zij je hiervan steeds op voorhand telefonisch verwittigen. Je kan er als klant voor kiezen om het bezoek te verplaatsen naar een later tijdstip dat jou beter schikt. Je kan maar hoeft hiervoor zeker niet thuis te blijven. Indien je een bepaalde vraag of bemerking hebt, kan je ons telefonisch (078/15 00 45) of per mail (dienstencheques@familiehulp.be) contacteren om een klantenbezoek aan te vragen. Op deze manier werken wij dagelijks aan de kwaliteit van onze samenwerking.


Terug omhoog

 

Heeft mijn huishoudhulp recht op een pauze?

Per blok van 4 uur heeft je huishoudhulp recht op 15 minuten betaalde pauze. Indien de huishoudhulp 4 uur bij je werkt, kan hij/zij bij jou de eigen lunch gebruiken.


Terug omhoog

 

Mogen de huishoudhulpen telefoongesprekken voeren tijdens de werkuren?

Onze huishoudhulpen mogen geen privégesprekken voeren tijdens de werkuren.


Terug omhoog

 

Rookt mijn huishoudhulp?

Onze huishoudhulpen roken niet tijdens de werkuren (wel tijdens de pauzes, maar niet in jouw woning wanneer je dit niet wenst).


Terug omhoog

 

Mag mijn huishoudhulp geschenken aanvaarden?

De huishoudhulp mag geen geschenken noch giften aanvaarden.


Terug omhoog

 

Welke voordelen geniet ik als zelfstandige die pas mama werd?

Ben je mama geworden en werk je als zelfstandige? Dan kan je genieten van 105 uur moederschapshulp, zodra je jouw professionele activiteiten hervat. De moederschapshulp betaal je met 105 dienstencheques, die je krijgt via het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) waarbij je aangesloten bent. Met die dienstencheques kan je onze dienstverlening betalen.


Terug omhoog

 

Wat indien ik niet tevreden ben over mijn huishoudhulp?

Indien je niet tevreden bent over jouw huishoudhulp, kan je dit steeds aan ons laten weten (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). De coach dienstencheques van jouw huishoudhulp zal je opmerkingen verder opvolgen. Je kan hier ook jouw klacht formuleren. We nemen dan contact met je op voor de verdere afhandeling.


Terug omhoog

 

Op welke tijdstippen mag ik de huishoudhulp verwachten?

Onze medewerkers werken van maandag tot vrijdag tussen 7.30 u en 17 u.


Terug omhoog

 

Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik bij Familiehulp dienstencheques minimaal verkrijgen?

Het minimaal aantal uren hulp is 4 uren om de 14 dagen.


Terug omhoog

 

Kan ik een huishoudhulp weigeren?

Indien je na een dienstverlening niet tevreden bent over de kwaliteit van het geleverde werk, kan je bij ons terecht om dit te melden (078/15 00 45 of dienstencheques@familiehulp.be). Wij gaan dan eventueel voor jou op zoek om je zo spoedig mogelijk iemand anders te sturen. Familiehulp dienstencheques kiest echter voor diversiteit. Dit betekent dat wij van jou als klant verwachten dat al onze medewerkers bij jou de kans krijgen beoordeeld te worden op hun geleverde prestaties, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, e.d.


Terug omhoog

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds telefonisch (078/15 00 45) of per mail (dienstencheques@familiehulp.be) bij ons terecht. Verder kan je ook een kijkje nemen op de website van Sodexo.


Terug omhoog

 

Kan ik overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques (of omgekeerd)?

Ga als volgt te werk:

 • Surf naar de beveiligde website van Sodexo (van jouw regio):
 • Kies een manier om je aan te melden.
 • Klik op de rubriek 'instellingen' bovenaan de pagina.
 • Selecteer 'elektronisch'.
 • Klik op 'bewaren'.
 • Je krijgt elektronische dienstencheques ter beschikking bij je volgende bestelling.

Je kan het type dienstencheques (elektronisch of papier) ook wijzigen door te bellen naar Sodexo:

 • in het Vlaams Gewest: 02/401 31 30
 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02/401 31 60
 • in het Waals Gewest: 02/401 31 70


Terug omhoog