Familiehulp: pionier in de modulaire opleiding verzorgende - zorgkundige

Familiehulp: pionier in de modulaire opleiding verzorgende - zorgkundige

Wie op zoek is naar een boeiende job in de zorgsector kan bij Familiehulp terecht voor de opleiding verzorgende – zorgkundige. In 2019 boden wij als eerste thuiszorgorganisatie de vernieuwde modulaire opleiding aan.

“De vernieuwde modulaire opleiding verzorgende – zorgkundige biedt heel wat voordelen voor cursisten”, vertelt Marleen Geusens, opleidingscoördinator bij Familiehulp. “Omdat de opleiding uit twee deeltrajecten met meerdere modules bestaat, kunnen we na elk deeltraject een attest uitreiken. Cursisten kunnen op die manier hun eigen leerproces in handen nemen en verschillende attesten behalen.”

“De nieuwe modulaire opleiding laat ons ook toe om gericht vanuit de competenties van de cursisten te werken”, aldus Marleen Geusens. “Elke cursist krijgt begeleiding op maat, waardoor ze sneller hun eigen leerproces kunnen bijsturen.  We gaan ook verschillende onderwijsvormen aanbieden, zoals werkplekleren, e-learning, stages en groepsopdrachten. Door deze mix kunnen cursisten hun kennis en vaardigheden sneller aan elkaar koppelen en integreren in de praktijk. Bovendien kunnen ze de werkdruk beter spreiden over de duur van de opleiding.”

Opleidingscentrum Hasselt levert als eerste vernieuwd brevet zorgkundige af

Onze opleidingscentra kregen in 2019 nog een extra primeur, want in Hasselt mochten we als eerste opleidingscentrum in Vlaanderen het vernieuwde brevet zorgkundige afleveren. “Dit vernieuwde bekwaamheidsattest is geldig sinds 1 september 2019 en laat zorgkundigen toe om 5 extra handelingen uit te voeren, die daarvoor enkel verpleegkundigen mochten verrichten”, vertelt Patricia Daems, stafmedewerker talent bij Familiehulp.

“Concreet gaat het om het toedienen van medicatie, het meten van parameters, het toedienen van voeding en vocht langs orale weg, de manuele verwijdering van fecalomen en het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en kousen voor veneuze aandoeningen.”

Opleidingscentrum Antwerpen genomineerd voor Kortom communicatieawards

Ons opleidingscentrum in Antwerpen haalde de shortlist van de Kortom communicatieawards voor de social profit. Samen met 7 andere Antwerpse diensten voor gezinszorg zetten zij de wervingscampagne 't Zal u leren op poten. Doel: de opleiding verzorgende en zorgkundige bekend maken bij een ruim publiek zodat er meer instroom komt. Ze kozen daarbij een ludieke invalshoek én lieten de cursisten zelf hun boodschap brengen.

Opleidingscentrum Familiehulp genomineerd voor Kortom communicatie award