De Speelboom wordt Centrum voor Inclusieve kinderopvang

De Speelboom wordt Centrum voor Inclusieve kinderopvang

De Speelboom in Borgerhout vangt kinderen met een specifieke zorgbehoefte op en voert ook een proactief beleid rond inclusieve kinderopvang in regio Antwerpen. Het leverde ons kinderdagverblijf in 2019 de officiële erkenning als ‘Centrum voor inclusieve kinderopvang’ op.

“Inclusieve kinderopvang betekent dat we kinderen met een specifieke zorgbehoefte – door medische of psychosociale problemen – samen met andere kinderen opvangen”, vertelt inclusiecoach Pascale Pelckmans. “Zo krijgen zij dezelfde kansen om te spelen, te leren en zichzelf te ontwikkelen. Concreet vangen wij jaarlijks minstens 7 kinderen met een specifieke zorgbehoefte op. In totaal garanderen wij voor hen 750 effectieve opvangprestaties per jaar.”

“De Speelboom voert ook een proactief opnamebeleid voor kinderen met een zorgbehoefte, en dit in de hele regio Antwerpen”, gaat Pascale Pelckmans verder. “Hiervoor werken wij samen met andere organisaties en lokale overheidsinstanties, zoals Kind en Gezin of de sector van het VAPH. Als kinderdagverblijf ontwikkelen we ons op die manier tot een Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK).”

De Speelboom: bijzondere aandacht voor de sociale rol

Het is geen toeval dat De Speelboom mee in het CIK-project stapt. “Wij hechten veel belang aan onze sociale functie”, aldus Cindy Boel, stafmedewerker pedagogie bij Familiehulp. “Zo hebben we bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een zorgbehoefte. Daarbij schenken onze begeleiders aandacht aan de individuele noden van elk kind. We geven hen alle leerkansen op hun eigen tempo. Een uitdagende omgeving en een rijke taalbeleving vormen daarbij belangrijke factoren.”

“Ouders betalen bij De Speelboom ook een bijdrage die afhankelijk is van hun inkomen”, zegt Cindy Boel. “Zo willen we meer kwetsbare gezinnen de kans geven om voor kinderopvang te kiezen. Op die manier krijgen zij ook meer tijd om zichzelf te ontplooien, door bijvoorbeeld een opleiding te volgen of werk te zoeken.”

Familiehulp opent De Speelboom Heist-op-den-Berg

In mei 2019 ging in Heist-op-den-Berg een nieuwe vestiging van De Speelboom open. Er is ruimte voor 43 kinderen. Het is ons tiende kinderdagverblijf, naast onze locaties in Beringen, Borgerhout, Evere, Herentals, Houthalen-Helchteren, Oostende (twee kinderdagverblijven), Sint-Joost-ten-Node en Turnhout.

Een nieuw kinderdagverblijf De Speelboom in Heist-op-den-Berg