Veilig wonen

Veilig wonen

Renovatiewerken

Goed Wonen voert als partner van lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale of welzijnsorganisaties verschillende werken uit om woningen op te knappen: afbraakwerken, beperkte pleisterwerken, plaatsen van vloeren, behangen, schilderwerken, elektriciteitswerken, plaatsen van sanitair,…
We voeren ook herstellingen uit, zoals het vervangen van stopcontacten of sanitaire toestellen, het vervangen van oude vloerbekleding of behangpapier of deuraanpassingen.
renovatiewerken

Advies en controle rond woonkwaliteit

advies en controle
Als partner van lokale besturen voert Goed Wonen conformiteitsonderzoeken uit. We controleren de woning op veiligheid, gezondheid en basiscomfort. We zetten wooncontroleurs in die via een vooronderzoek of een formele conformiteitscontrole bekijken of een woning voldoet aan de normen van de Vlaamse wooncode. We leveren het technisch verslag voor het conformiteitsattest af aan de burgemeester.