Woonassistentie

Woonassistentie

Binnen onze dienst ‘woonzorgassistentie’ speelt de woonassistent een cruciale rol. Deze persoon is elke werkdag in de gebouwen aanwezig en is hét aanspreekpunt voor de bewoners. De woonassistent is verantwoordelijk voor:

 • Het onthaal van nieuwe bewoners
 • Het bijhouden van bewonersdossiers
 • Het informeren over de dienstverlening op de site
 • Het faciliteren van de gebruikersraad
 • Het in bereik brengen van het aanbod rond sociale participatie, netwerkvorming en vrijwilligerswerk
 • Het behandelen of doorgeven van suggesties, opmerkingen en klachten
 • De bevraging en evaluatie van de zorg- en dienstverlening
 • Het in bereik brengen van zorg- en dienstverlening
 • De coördinatie van de gegarandeerde crisiszorg, de overbruggingszorg en de levering van warme maaltijden
 • Het signaleren van vragen over het onderhoud van de tuin, de parking en de gemeenschappelijke delen
 • De integratie met de buurt
 • Het proactief opvolgen van de zelfredzaamheid

Hebt u nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren. Samen bekijken we welke taken onze woonassistent nog kan opnemen.

De woonassistent: uw garantie op ervaring en continuïteit
Elke woonassistent van Familiehulp beschikt over een professioneel bachelor diploma, bij voorkeur in de welzijns- of gezondheidszorg, of is gelijkwaardig in ervaring. Door onze ruime expertise in de thuiszorg staat Familiehulp mee borg voor een kwaliteitsvolle opleiding en ondersteuning.

De woonassistent is lid van het van het regionale team van Familiehulp. De samenwerking met dit regioteam garandeert de noodzakelijke continuïteit in de dienstverlening, waarbij een onverwachte of tijdelijke afwezigheid van de woonassistent snel en accuraat wordt ingevuld. Daarnaast fungeert het regiokantoor ook als back-up voor de telefonische beschikbaarheid tijdens de kantooruren.

Ook geïnteresseerd in crisis- en overbruggingszorg? Neem een kijkje op Crisis- en overbruggingszorg voor assistentiewoningen.

afb_woonassistentie

 

Residentie Klaverhof in Zedelgem

Familiehulp baat samen met OCMW Zedelgem, gemeente Zedelgem en Woonzorggroep GVO Kortrijk 48 gloednieuwe assistentiewoningen uit op de zorgsite van vzw Zorg en Welzijn in Zedelgem. Familiehulp staat in voor de woonzorgassistentie. Op deze site bevindt zich tevens een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een centrum kortverblijf en een cultureel centrum.

afb_Klaverhof

Residentie Prinsenhof in Dendermonde

Familiehulp neemt de rol van woonassistent op zich in de assistentiewoningen Prinsenhof Dendermonde. Deze unieke en erkende assistentiewoningen bevinden zich in en rond het vroegere Zwartzusterklooster op de Vlasmarkt te Dendermonde. Onze ondersteuning garandeert een sociale omgeving waarin actieve senioren of jongere personen met een lichamelijke beperking zich gestimuleerd en erkend voelen.

Familiehulp is woonassistent in Prinsenhof Dendermonde