Crisis- en overbruggingszorg

Crisis- en overbruggingszorg

Binnen onze dienst ‘woonzorgassistentie’ kan Familiehulp crisis- en overbruggingszorg garanderen.

Garantie op crisiszorg (24/24u)

Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie bij een onvoorziene noodsituatie. Tijdens de kantooruren wordt deze crisiszorg verleend door medewerkers van Familiehulp of door partnerorganisaties die medische zorg kunnen verstrekken. Buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen gebeurt de zorgverlening in samenwerking met partners die 24/24u bijstand kunnen verlenen.

Organisatie van overbruggingszorg

Overbruggingszorg is de aangepaste zorg die aansluit bij de crisiszorg. Deze zorg wordt tijdens een korte periode verleend, in afwachting van de zorg die de bewoner zelf heeft gekozen.

De medewerkers van Familiehulp staan zelf in voor deze overbruggingszorg indien de vraag past binnen ons dienstverleningsaanbod. Voor andere vragen organiseert Familiehulp de overbruggingszorg in samenwerking met partners.

 

Onze dienst woonzorgassistentie omvat drie delen: woonassistentie en de garantie op crisis- en/of overbruggingszorg. Ook geïnteresseerd in woonassistentie? Neem een kijkje op woonassistentie voor assistentiewoningen.

afb_crisis