Projecten

Projecten

Familiehulp participeert in verschillende projecten rond zorg. Daarvoor kan onze organisatie rekenen op de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

ESF-logo

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt middelen ter beschikking aan organisaties die zich inzetten voor meer en betere jobs voor meer mensen. Ons project ‘Regiowerking 2020’ kan rekenen op hun financiële steun. In dit project herzien wij onze regiowerking volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisaties. Ook het project 'Iedereen digitaal' en het project 'Verantwoordelijkheden dieper leggen -– aan de slag!' worden door ESF ondersteund.

Familiehulp geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het project 'In de zorg - Uit de zorgen'. Voor dit project ontving onze organisatie de award Gastvrije Gemeente.

 

Interreg-logo

Zorg in de binnentuin

Het project 'Zorg in de binnentuin’ streeft naar een integraal en geïntegreerd zorgaanbod voor bewoners van een landelijk gebied. Voor dit project krijgt Familiehulp steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het OCMW Vleteren.

 

Logo zorg binnentuin