Familiehulp werkt met Jane aan slimme zorgtechnologie

Familiehulp werkt met Jane aan slimme zorgtechnologie

Familiehulp en Jane werken aan slimme zorgtechnologie

Familiehulp biedt als eerste thuiszorgorganisatie in Vlaanderen en Brussel het leefstijlmonitoring systeem van Jane aan – met 24/7 inzichten en slimme alarmen. Zo wil Familiehulp tegemoetkomen aan de stijgende vraag van senioren en hun mantelzorgers om langer, veiliger én gerust thuis te blijven wonen. Voor Jane is dit partnerschap een belangrijke stap in zijn ambitie om een actieve rol op te nemen binnen het thuiszorglandschap in België.

Groeiende vraag naar thuiszorg 
In Vlaanderen wonen vandaag 150.000 ouderen met een zorgbehoefte zelfstandig thuis. Door de vergrijzing – bijna 25% van de Vlamingen zal in 2027 ouder zijn dan 65 jaar - zal dit aantal verder toenemen. Een grote meerderheid van deze mensen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, waardoor de rol van mantelzorg en de thuiszorg steeds groter wordt. In dit verhaal wordt technologie een onmisbaar element.

Thomas Tyteca, Sales Directeur Jane: “We zien vandaag een digitale versnelling in bijna alle sectoren. De zorg mag niet achterblijven. We geloven dat het loont om te investeren in een zelflerende zorgoplossing met een gebruiksvriendelijke applicatie, zowel voor mensen met een zorgbehoefte, hun mantelzorgers en zorgverstrekkers.”

Met leefstijlmonitoring blijft iedereen met een gerust gemoed thuis
Leefstijlmonitoring volgt beweging binnen een woning op via een systeem van sensoren en alarmen. Deze technologie biedt voordelen voor alle partijen, zowel de bewoner met een zorgbehoefte als de zorgverleners. De toepassing vergt geen ingrijpende veranderingen. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een alarmknop te dragen. Jane herkent en registreert de bewegingspatronen en stuurt significante afwijkingen via een melding of alarm door naar de zorgkring. Voorbeelden van zulke afwijkingen zijn een ongewoon lang toiletbezoek of een val.

De mantelzorger kan 24/7 de laatste status van beweging raadplegen. Is mama al opgestaan? Is papa in de keuken geweest? Was er meer beweging dan normaal ’s nachts? Het vermijdt onnodige ongeruste telefoontjes naar de betrokken ouderen. De bewegingssignalen worden ook voor een bepaalde periode bijgehouden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld een verminderde mobiliteit objectief vast te stellen.

Dankzij dergelijke technologie kunnen senioren gemiddeld 12,7 maanden langer thuis blijven wonen. Zo behouden ze hun sociale rol en vrijheid, wat hun welzijn alleen maar ten goede komt.

Mits toestemming van de klant kunnen ook de medewerkers van Familiehulp een beter overzicht krijgen. Het plannen van de zorg wordt hierdoor gemakkelijker, het werken efficiënter en de kwaliteit van de zorg verbetert. Bovendien bepaalt elke klant zelf welke personen aan Jane gekoppeld worden. Zorgverleners kunnen zo optimaal inspelen op de wensen en behoeften van de klant, die zelf maximale autonomie behoudt.

Celine Mys, stafmedewerker klant en portfolio bij Familiehulp: “Een slimme zorgoplossing als Jane sluit naadloos aan bij de visie van Familiehulp om steeds te vertrekken vanuit de persoon zelf, en de zorgdoelen altijd in samenspraak te bepalen. Dankzij Jane kunnen mensen langer, veiliger en gerust thuis blijven wonen. Onderschat ook niet welke gemoedsrust Jane biedt voor mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld voor onze verzorgenden. Dit komt de kwaliteit van de zorg enkel maar ten goede.”

Mooie eerste resultaten met proefprojecten
De lancering van Jane volgt op een testfase bij klanten thuis, waarbij vooral de mantelzorgers actief met de zorgoplossing aan de slag gingen.

De ervaring van Lieve en Josée: “Ons moeke, Josée, heeft een lichte vorm van dementie. Binnen de familie waren we op zoek naar oplossingen om haar toch nog veilig thuis te laten wonen. Toen Familiehulp ons voorstelde om Jane uit te proberen, waren we meteen enthousiast.”

Familiehulp, Jane en Belfius Insurance samen op een ambitieuze missie
Twee jaar geleden zette Belfius Insurance Jane in de markt. Met deze samenwerking onderstreept Belfius Insurance haar ambitie om ook een actieve rol op te nemen binnen de thuiszorgsector, en dit via haar betrokkenheid bij een duurzaam thuiszorgmodel. Oplossingen zoals Jane helpen mee aan de verdere uitbouw van een ecosysteem waarbij zorgverleners gesterkt worden door technologische innovaties.

Els Blaton, lid van het directiecomité van Belfius Insurance: “Met het leefstijl monitoring systeem van Jane willen we een bijdrage leveren om oudere mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten genieten, op een niet-stigmatiserende of intrusieve manier, één van de belangrijkste zorgen in onze huidige samenleving. De structurele samenwerking met Familiehulp versnelt en versterkt het aanbod van Jane, waardoor we meer ouderen en hun omgeving “geluk en gemoedsrust” kunnen brengen. Als dat niet mooi is!”

Ann Demeulemeester, algemeen directeur Familiehulp: “Zorgtechnologie zal deel worden van de zorg van de toekomst. Bij Familiehulp vinden we het belangrijk om mensen te ondersteunen om op een veilige en kwaliteitsvolle manier zo lang mogelijk thuis te wonen. Ontwikkelingen die de thuiszorg van de toekomst mogelijk maken, zoals leefstijlmonitoring, kunnen we enkel toejuichen.”

Meer informatie over Jane vind je op onze aparte webpagina.