Belangrijk bericht van Familiehulp dienstencheques over Corona

Belangrijk bericht van Familiehulp dienstencheques over Corona

Als maatschappelijk verantwoorde werkgever wil Familiehulp dienstencheques haar volledige medewerking bieden om ervoor te zorgen dat het COVID19-virus zich niet verder verspreidt.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen naar onze maatschappelijke opdracht van vandaag, naar onze medewerkers en onze klanten.
Als dienstenchequewerking binnen een thuiszorgorganisatie (PC 318.02) wordt onze maatschappelijke opdracht van vandaag anders ingevuld, dit op uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse overheid.

Voortaan geven we in de dienstenchequewerking voorrang aan opdrachten bij klanten die:

  • Onze huishoudelijke ondersteuning nodig hebben omdat zij toch aan het werk moeten blijven (bv. zorgmedewerkers, dokters, medewerkers in voedingswinkels, apothekers,…).
  • Kwetsbaar zijn omdat ze zelf hun huis niet kunnen schoonmaken en geen of zeer beperkte hulp krijgen van anderen (bv. ouderen, mensen met een handicap, mensen die er alleen voor staan, enz.)

Herken jij jezelf in één van bovenstaande profielen, laat ons dit weten door registratie via deze link: KLIK HIER

Familiehulp dienstencheques contacteert daarenboven ook de dienstenchequeklanten waarvan onze medewerkers zelf aangeven dat zij onze hulp nodig hebben de komende weken. De klantendienst blijft telefonisch bereikbaar, maar wij geven uitdrukkelijk de voorkeur aan contactname via e-mail (dienstencheques@familiehulp.be).

Als bij klanten een vermoeden van besmetting is met het Corona-virus (COVID-19) en zij in thuisquarantaine geplaatst zijn door hun arts, dan zetten wij de dienstverlening met dienstencheques onmiddellijk stop. We rekenen op eenieders verantwoordelijkheid om dergelijke situatie tijdig te melden, opdat onze medewerkers geen onnodig risico lopen. In dergelijke gevallen zullen we je steeds intern doorverwijzen naar onze collega’s van de zorg die specifieke quarantainezorg kunnen bieden

Wat betekent dit concreet voor jou?

  • Heb jij de komende tijd huishoudelijke hulp met dienstencheques nodig? Dan komt onze medewerker voortaan op woensdag. De overige dagen hanteren we het systeem van economische werkloosheid voor de medewerker.
  • Heb je tijdelijk geen huishoudelijke hulp nodig? Dan annuleren wij de geplande dienstverlening kosteloos. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, wij annuleren de dienstverlening automatisch.

Deze regeling geldt enkel voor onze dienstenchequeklanten vanaf vrijdag 20/03/2020 tot en met 19/04/2020.

Wat kan je zelf doen?

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan brengen we nog even volgende maatregelen onder de aandacht:

  • Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
  • Hoesten en niezen doe je in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit. Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest en nies dan in je elleboog.
  • Verlucht je woning voldoende.
  • Vermijd lichamelijk contact en hou min, 1.5 m afstand.
  • Contacteer bij symptomen (hoest, koorts, keel- en hoofdpijn) onmiddellijk je huisarts en volg de instructies nauwgezet op.
  • Komen onze medewerkers toch nog langs? Blijf dan niet in de kamer die zij aan het poetsen zijn. Voorzie ook vloeibare handzeep en keukenrol om de preventiemaatregelen te garanderen.

Wij danken je alvast voor je begrip en blijven in contact. Draag zorg voor jezelf en elkaar.
 

Ann Demeulemeester
Algemeen directeur Familiehulp